تاثیر بازاریابی و تبلیغات بر رفتار مصرف کننده

نویسنده : سارا عرفانیان شنبه 5 دی 1394 10:24 ق.ظ  •    ارسال شده در: رفتار با مخاطب

همه ما مصرف‌کننده هستیم. بدین معنی که بر مبنای نظم خاصی، غذا، لباس، مسکن، تحصیل، خدمات، ایده‌ها و ... را استفاده یا مصرف می‌کنیم. تصمیماتی که در مورد مصرف، تقاضا برای مواد خام، حمل و نقل، خدمات فنی و یا استقرار و تخصیص منابع می‌گیریم، موفقیت برخی صنایع و شکست برخی دیگر را موجب می‌شود.

همه ما مصرف‌کننده هستیم. بدین معنی که بر مبنای نظم خاصی، غذا، لباس، مسکن، تحصیل، خدمات، ایده‌ها و ... را استفاده یا مصرف می‌کنیم. تصمیماتی که در مورد مصرف، تقاضا برای مواد خام، حمل و نقل، خدمات فنی و یا استقرار و تخصیص منابع می‌گیریم، موفقیت برخی صنایع و شکست برخی دیگر را موجب می‌شود. بنابراین رفتار مصرف‌کننده عامل مهمی در رکود یا رونق فعالیت‌های بازرگانی است. فاکتور مهم در موفقیت استراتژی‌های بازاریابی و تبلیغاتی‌، درک صحیح از رفتار مصرف‌کننده است. این مسئله هم برای سازمانهای انتفاعی و هم غیرانتفاعی حائز اهمیت است.
تعریف رفتار مصرف‌کننده
رفتار مصرف‌کننده از موضوعات جدید حوزه بازاریابی به شمار می‌رود. اولین کتابها در این‌باره در دهه 1960 تالیف شده است. ولی سابقه این موضوع به پیشتر برمی‌گردد. به عنوان نمونه می‌توان به دهه 1950 اشاره کرد که ایده‌های فروید توسط بازاریابان مورد استفاده قرار گرفت. رفتار مصرف کننده موضوعی بحث انگیز و چالشی است که افراد و آنچه خرید می‌کنند را دربر می گیرد. چرایی و چگونگی خرید آنها، بازاریابی و آمیزه بازاریابی و بازار است.
ویلکی و سالمون رفتار مصرف‌کننده را بدین صورت تعریف کرده اند: فعالیتهای فیزیکی، احساسی و ذهنی که افراد هنگام انتخاب، خرید، استفاده و دور انداختن کالا و خدمات در جهت ارضای نیازها و خواسته‌های خود انجام می‌دهند.
در تعریفی دیگر رفتار مصرف کننده این‌گونه تشریح شده است: مجموعه فعالیتهایی که مستقیماً در جهت کسب، مصرف و دور انداختن کالا و خدمات صورت می‌گیرد. این فعالیتها شامل فرایند تصمیماتی است که قبل و بعد از این اقدامات انجام می پذیرد. نکات کلیدی رفتار مصرف کننده
1. رفتار مصرف کننده بر انگیخته است. به عبارت دیگر رفتار مصرف‌کننده عموماً در راستای رسیدن به هدفی خاص است.
2. رفتار مصرف‌کننده شامل فعالیتهای زیادی است. ویژگی اساسی تعاریف ارائه شده از رفتار مصرف کننده، تمرکز بر فعالیتها است. همچنین باید بین فعالیتهای عمدی و تصادفی تمایز قائل شد. برخی از فعالیتها از قبیل صحبت با مشتری و تصمیم خرید، رفتارهای عمدی هستند. در مقابل مواقعی پیش می‌آید که فردی که برای خرید کالای خاصی وارد فروشگاه شده است چیز دیگری که قصد خرید آن را نداشته، خریداری می‌کند.
3. رفتار مصرف کننده یک فرایند است. مباحث انتخاب، خرید، استفاده و دور انداختن کالا بر فرایندی بودن رفتار مصرف دلالت می‌کنند. به طور کلی فرایند رفتار مصرف‌کننده سه مرحله مرتبط فعالیتهای قبل از خرید، فعالیتهای ضمن خرید و فعالیتهای بعد از خرید را در برمی‌گیرد.
4. رفتار مصرف‌کننده از نقطه نظر زمانی و پیچیدگی متفاوت است: منظور از پیچیدگی تعداد فعالیتها و سختی یک تصمیم است. دو ویژگی زمانبری و پیچیدگی باهم در ارتباط مستقیم هستند یعنی با ثابت در نظر گرفتن بقیه عوامل هر چه تصمیمی پیچیده‌تر باشد، زمان بیشتری صرف آن خواهد شد.
5. رفتار مصرف‌کنندگان شامل نقشهای مختلفی است. حداقل سه نقش عمده در فرایند رفتار مصرف کننده وجود دارد. که عبارتند از :
الف - تاثیرگذار
ب - خریدار
ج - استفاده کننده
6. رفتار مصرف‌کننده تحت تاثیر عوامل خارجی است. رفتار مصرف کننده تا حد زیادی از نیروهای خارجی مانند فرهنگ، گروههای مرجع، خانواده و ... تاثیر می‌گیرد.
7. رفتار مصرف افراد مختلف باهم متفاوت است. افراد مختلف به واسطه تفاوتهای فردی، رفتارهای مصرف‌ مختلفی بروز می‌دهند. به همین دلیل است که بازاریابان اقدام به تقسیم بازار می‌کنند.
چرا مطالعه رفتار مصرف کننده مهم است؟
توسعه مطالعات رفتار مصرف‌کننده، نتیجه چرخش فلسفه بازاریابی از گرایش تولید و محصول به گرایش فروش و سپس گرایش بازاریابی است. عوامل دیگری نیز در گسترش مطالعات رفتار مصرف کننده دخیل بوده‌اند که عبارتند از: سرعت زیاد معرفی محصولات جدید، چرخه‌های کوتاهتر عمر محصولات، افزایش جنبشهای حمایت از مصرف‌کنندگان به وسیله گروههای خصوصی و سیاست‌گذاران عمومی، توجه به محیط زیست و رشد بازاریابی خدمات.
در چنین فضایی داشتن درک صحیح از مصرف‌کنندگان و فرایند مصرف، مزیتهای متعددی را در بر دارد. این مزیتها شامل کمک به مدیران در جهت تصمیم‌گیری، تهیه یک مبنای شناختی از طریق تحلیل رفتار مصرف‌کنندگان، کمک به قانون‌گذاران و تنظیم‌کنندگان برای وضع قوانین مربوط به خرید و فروش کالا و خدمات و در نهایت به مصرف‌کنندگان در جهت تصمیم‌گیری بهتر است. رفتار مصرف کننده در طراحی کمپین‌های تبلیغاتی نیز نقشی حیاتی ایفا می‌کند. با علم به نحوه رفتار مخاطبان است که می‌توان رسانه و پیام مناسب را انتخاب کرد. به علاوه مطالعه رفتار مصرف‌کننده می‌تواند در فهم عوامل مربوط به علوم اجتماعی که رفتار انسان را تحت تاثیر قرار می‌دهند، به ما کمک کند. بر این اساس، تحلیل رفتار مصرف کننده در مواردی همچون طراحی آمیخته بازاریابی، بخش‌بندی بازار و تعیین موقعیت و متمایز سازی محصول نیز امری لازم و حیاتی است.
تحلیل و مطالعه رفتار مصرف‌کننده به دنبال پاسخ سوالات زیر است:
1 - مردم چگونه از نیازشان به کالا یا خدمات خاصی آگاه می‌شوند؟
2 - مصرف‌کنندگان چگونه کالا یا خدمات خود را پیدا می‌کنند؟
3 - مصرف‌کنندگان چگونه انتخاب نهایی را به عمل می‌آورند؟
4 - چه اتفاقی می‌افتد وقتی کالا یا خدمت شما، ارائه می‌شود؟
5 - محصول شما چگونه انتخاب می‌شود؟
6 - چگونه پول محصول شما پرداخت می‌شود؟
7 - محصول شما چگونه ذخیره می‌شود‌؟
8 - چگونه محصول شما جابجا می‌شود؟
9 - مشتریان از محصول شما چگونه استفاده می‌کنند‌؟
10 - مشتریان وقتی از محصول شما استفاده می‌کنند به چه کمکی نیاز دارند؟
11 - آیا امکان پس دادن یا معاوضه وجود دارد؟ علل آن چیست؟
12 - چگونه محصول شما تعمیر یا سرویس می‌شود؟
13 - اتفاقی می‌افتد وقتی محصول شما مصرف می‌شود یا کاربردش تمام شود؟
دیدگاه‌های پژوهشی رفتار مصرف‌کننده
یک مشخصه کلیدی رشته رفتار مصرف‌کننده، پایگاه تحقیقاتی آن است. تحقیقات انجام شده بر روی رفتار مصرف‌کننده را جهت راهنمایی به سه جنبه تقسیم‌بندی می‌کنند. این تقسیم‌بندی به عنوان راهنما در مورد این که چگونه فکر کنیم و عوامل موثر در رفتار اکتسابی مصرف‌کننده را شناسایی کنیم عمل می‌کند.
1 - دیدگاه تصمیم‌گیری: در طول دهه 1970 و اوایل 1980، پژوهشگران بر این نظریه که مصرف‌کنندگان تصمیم گیرندگانی عقلایی هستند تمرکز داشتند. ریشه‌های این رویکرد در روان شناختی و اقتصاد قرار دارد. در این رویکرد چنین بررسی می‌شود که مصرف‌کنندگان چگونه به وجود یک مسئله پی می‌برند و در خلال سلسله مراحلی سعی در حل منطقی آن می‌کنند. این مراحل شامل تشخیص مسئله، تحقیق، ارزیابی، انتخاب و ارزیابی بعد از اکتساب است.
2 - دیدگاه تجربی: در این دیدگاه فرض بر این است که مصرف‌کنندگان گاهی بر اساس تصمیم‌گیری کاملاً عقلایی خرید نمی‌کنند. در مقابل گاهی آنها برای سرگرمی، خیال‌پردازی و هیجانات و احساسات مبادرت به خرید کالا و خدمات می‌کنند. ریشه‌های این دیدگاه در روان‌شناسی انگیزشی و همچنین حوزه‌های جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی است. محققانی که دیدگاه تجربی را به خدمت می‌گیرند از روشهای تفسیری تحقیق استفاده می‌کنند. مفسران برای کسب فهمی از فرایند مصرف حتی به ثبت فرهنگ عامه و سنتهای جامعه نیز می‌پردازند.
3 - دیدگاه رفتاری: در این دیدگاه فرض بر این است که نیروهای قوی محیطی مصرف‌کننده را به سمتی سوق می‌دهند که او بدون احساسات و یا باورهای قوی از پیش ساخته شده اقدام به خرید یک محصول نماید. در این هنگام مصرف‌کننده از طریق فرایند عقلایی تصمیم‌گیری یا متکی بر احساسات، اقدام به خرید محصول نمی‌کند. در عوض خرید او ناشی از تاثیر مستقیم رفتار از طریق نیروهای محیطی از قبیل ابزارهای ارتقای فروش، هنجارهای فرهنگی، محیط فیزیکی و یا فشارهای اقتصادی است.
در پایان ذکر این نکته لازم است که اکثر خریدها دارای عناصری از هر یک از سه دیدگاه مطرح شده هستند.

منبع: ماهنامه تدبیربرچسب ها: تبلیغات ، مشتری ، جذب مشتری ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 14 دی 1394 11:41 ق.ظ

چهارشنبه 13 فروردین 1399 06:28 ب.ظ
What's up to every one, it's really a pleasant for me to visit this website, it consists of important Information.
چهارشنبه 13 فروردین 1399 02:37 ق.ظ
thanks a lot a whole lot this site can be official and also laid-back
جمعه 1 فروردین 1399 03:33 ق.ظ
Awesome issues here. I am very satisfied to look your post.
Thanks so much and I am looking forward to contact you.
Will you please drop me a mail?
سه شنبه 20 اسفند 1398 08:40 ق.ظ
thanks considerably this excellent website can be proper plus informal
جمعه 2 اسفند 1398 10:58 ب.ظ
The best man is often the grooms most trustworthy
and faithful pal or relative. The most effective man is
usually the grooms most trustworthy and faithful good friend or relative.
The ushers stands out as the grooms brothers, cousin, or finest pals, or brothers and close kin of the bride.
Responsibilities of one of the best Man Before the wedding,
he - pays for his personal attire, purchased or rented.
May give the envelope to the officiant earlier than the ceremony.
In the course of the ceremony, he - isn't a part of the processional
but enters with the groom, standing behind the groom and barely to the left.

After the ceremony, he - instantly serves as one of many witnesses in signing
the wedding license. On the reception, he - doesn't
stand in the receiving line until he can also be the father
of the groom. After the reception, he - promptly returns each
his and the grooms rented formal put on to the suitable
location.
پنجشنبه 17 بهمن 1398 01:57 ب.ظ
many thanks considerably this web site is usually official
and also simple
پنجشنبه 17 بهمن 1398 10:51 ق.ظ
The best man is normally the grooms most trustworthy and faithful good friend or relative.
The most effective man is often the grooms most
reliable and faithful buddy or relative. The ushers may be the grooms brothers, cousin, or finest
pals, or brothers and shut family of the bride.
Responsibilities of one of the best Man Before the wedding,
he - pays for his personal attire, bought or rented.

May give the envelope to the officiant earlier than the ceremony.

Throughout the ceremony, he - is just not a part of the processional but enters with the groom, standing behind the
groom and barely to the left. After the ceremony, he - instantly serves as one of the witnesses
in signing the wedding license. At the reception, he - does
not stand within the receiving line except he is also the father of
the groom. After the reception, he - promptly returns both his and the grooms
rented formal put on to the suitable location.
پنجشنبه 10 بهمن 1398 12:56 ب.ظ
amazing article
یکشنبه 6 بهمن 1398 02:10 ق.ظ
The very best man is normally the grooms most reliable and faithful friend or relative.
The very best man is usually the grooms most reliable and faithful good friend
or relative. The ushers could be the grooms brothers, cousin, or
greatest mates, or brothers and close family members of the bride.
Responsibilities of the very best Man Before the marriage, he - pays for his personal attire,
bought or rented. May give the envelope to the officiant before the ceremony.
Throughout the ceremony, he - is just not part of the processional however enters with the groom, standing behind the groom and slightly to the left.
After the ceremony, he - immediately serves as one of the witnesses in signing the wedding license.
At the reception, he - doesn't stand within the receiving line until
he can be the father of the groom. After the reception, he - promptly returns each his
and the grooms rented formal put on to the appropriate location.
جمعه 4 بهمن 1398 03:58 ق.ظ
partouze ma femme vintage sexe tube sexe sado gratuit pute bien baiser rencontre
femme riche gratuit rencontre libertine oise sexe metisse culotte porno un homme qui baise une femme video film porno branlette
hard gode levrette baise mature ronde pute a dijon sexe homme rase baise
ensemble elle baise dans les champs levrette histoire baise femme vierge epouse salope sexe furtif porno annee 90
porno cousine rencontre gratuite avec femme chat cam sexe salope a moto baise moi
papy gang bang salope film porno au cinema film porno anal black site de
rencontre alternatif porno ethique levrette missionnaire sexe reims je baise la meuf de mon pote
sexe bien poilu pute noire francaise homme qui baise les animaux elle
baise un taureau levres sexe salope de banlieu pour une
bonne branlette rouen plan cul contacte site de rencontre site de rencontre bbw application rencontre couple transformers porno mariage porno belle soeur sexe beurette en feu beurette pute
سه شنبه 1 بهمن 1398 08:54 ب.ظ
dating sites naples florida asian gay sex marriage sex tips in urdu chinese food sex puns
best sex free international online dating websites dating apps london uk best online dating seattle great tagline for dating site 100 free ukrainian dating sites vanessa hudgens sex tape sugar daddy dating websites australia om sex cuckold
sex stories online dating name suggestions iceland dating site free best cougar dating sites free valentines day sex young dating sites free is online dating popular in europe what is the best dating site for marriage christian dating
sites in europe dating websites that actually work what are the real and perceived risks and dangers of online dating reddit sex stories teacher best free lds dating sites
sex lubricant for conception meme porn free nude dating websites no sex drive list of niche online dating sites
success stories of sexless marriage instagram sexcode how to write an online dating profile for a man tantric sex classes
las vegas my ex girlfriend is on a dating site christian dating site for seniors
free registration dating sites rose monroe porn hardcore sex tumblr free
dating sites toronto dating websites for 18 and up kate upton sex scene group porn baby boomer dating
site guide to uk dating sites sex on first date after
divorce online dating for older adults boaters dating site having sex in a car reddit europe gay dating sites
سه شنبه 1 بهمن 1398 09:53 ق.ظ
Hi there all, here every one is sharing these kinds of know-how, so it's nice to read
this blog, and I used to pay a quick visit this webpage every day.
شنبه 28 دی 1398 01:41 ب.ظ
buscar una chica relatos sexo contactos sexo almeria gay
sex porno porno amareur colegialas teniendo sexo ver videos porno gay contactos chicas
whatsapp humor sexo video porno pamela anderson videos sexo lesbico porno con rubia videos
super porno videos porno fuerte porno amateur videos pornos xxx gratis chat sexo
telefonico videos porno trabestis como conocer chicas por internet porno movis madrid
sexo chica contacto sevilla contactos mujeres en malaga videos de peliculas porno videos sexo fiestas
sexo en playas negras porno sexo lesbico maduras sexo torbe
gratis anuncios mujeres solteras chicas buscando amigos con derecho
contactos con chicos paginas de encuentros sexuales videos porno aleman mejores
paginas porno hd porno con modelos videos porno maduras follando selena gomez videos porno peliculas sexo explicito contacto mujeres en valencia sexo gratis erotico porno pros videos sexo xxx bg
porno chicas practicando sexo chicas contactos huelva ver sexo
xxx madura busca sexo gratis webcam porno porno gratus mujeres solteras
rusas ucranianas
جمعه 27 دی 1398 08:57 ب.ظ
If you are going for best contents like me, only pay
a visit this website all the time as it offers feature contents, thanks
جمعه 27 دی 1398 01:43 ب.ظ
One of the best man is often the grooms most reliable and faithful
buddy or relative. The most effective man is normally the grooms most trustworthy and faithful friend or relative.
The ushers stands out as the grooms brothers, cousin, or finest mates,
or brothers and shut relatives of the bride. Responsibilities of
one of the best Man Before the wedding, he - pays for
his own attire, bought or rented. May give the envelope to the officiant before the ceremony.
During the ceremony, he - will not be a part of the processional but enters with the groom, standing behind the groom and barely to the left.
After the ceremony, he - immediately serves as one of many witnesses in signing the wedding
license. On the reception, he - does not stand within the receiving line unless he
can also be the father of the groom. After the reception, he - promptly returns each his and the grooms rented formal put on to the suitable location.
شنبه 14 دی 1398 02:23 ب.ظ
We absolutely love your blog and find the majority of your post's to be precisely what I'm
looking for. Would you offer guest writers to write
content in your case? I wouldn't mind publishing a post or elaborating on a few of the
subjects you write regarding here. Again, awesome weblog!
چهارشنبه 11 دی 1398 05:27 ق.ظ
A motivating discussion is definitely worth comment.
There's no doubt that that you need to publish more about this issue,
it might not be a taboo subject but usually people do not discuss these topics.
To the next! Many thanks!!
دوشنبه 9 دی 1398 12:13 ب.ظ
"We have to build to another crescendo, cheri," he said.
"And we are going to have an ending which is to be as none before."

His smile was decadent, his eyes were full of lust, and the soft skin of his hard cock against my sex was having its intended effect.

I'd been feeling a stronger arousal now as I felt his
cock slide between my sensitive lips. I felt the actual top of
his cock push agonizingly at the entrance of my pussy, and I
need to him to thrust into me hard. Instead he retracted and slid his hardness
back around my clit.

I'd been aching to get him inside, and I can tell
that his must push that wonderful hard cock inside me was growing.
His moans grew to complement mine, and I knew
the sense of my wet pussy lips for the head of his cock was getting an excessive amount for
of us.

"Permit finale begin," he explained, and the man slid the tip of his cock inside me.


We both gasped as they held his cock there to get a moment.

I contracted my pussy to him further inside, and
the man threw his head back at the sensation.
Inch by excruciating inch he pushed his cock inside me, and every time I squeezed my
pussy around him. His cock felt wonderful the way it filled me,
but Needed everthing inside me. I rolled sideways and rested my leg against his shoulder, and that he plunged his cock
up in.
دوشنبه 9 دی 1398 11:58 ق.ظ
See Hot Fresh Game

New Games 2020 only on http://bigcheatsworld.com

Best Regards
Olerk Ceget
یکشنبه 8 دی 1398 11:57 ق.ظ
We absolutely love your blog and find many of your post's to be exactly I'm looking
for. Would you offer guest writers to write content
available for you? I wouldn't mind writing a post or
elaborating on most of the subjects you write in relation to here.
Again, awesome website!
شنبه 7 دی 1398 11:50 ب.ظ
wonderful web site
شنبه 7 دی 1398 11:49 ب.ظ
it is a really very nice blog
پنجشنبه 5 دی 1398 01:03 ق.ظ
5escortgirls Quick search and find the newest results Look for a massage escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Searching for escort girls?
Discrete apartments? Generate a quick search
by region
جمعه 29 آذر 1398 01:08 ق.ظ
Помимо этого, Шойгу предположил, что Соединенные
Штаты могут развернуть запрещавшиеся ДРСМД
средства в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, а это, в свою очередь, спровоцирует рост напряженности,
а государства, которые согласятся на
размещение ракет средней и меньшей дальности на своей территории,
станут заложниками политикиВашингтона.
Министр подчеркнул, что Москва против такого сценария.
سه شنبه 26 آذر 1398 02:35 ب.ظ
What's up to all, how is the whole thing, I think every one is getting more from this site, and your views are fastidious designed for new people.
یکشنبه 24 آذر 1398 12:06 ب.ظ
Terrific post however I was wondering if you could write a
litte more on this subject? I'd be very grateful if you could elaborate a little bit further.
Thank you!
چهارشنبه 20 آذر 1398 02:15 ب.ظ
Помимо этого, Шойгу предположил, что Соединенные Штаты могут развернуть запрещавшиеся ДРСМД средства
в Европе и Азиатско-Тихоокеанском
регионе, а это, в свою очередь, спровоцирует рост
напряженности, а государства, которые согласятся на размещение ракет средней и
меньшей дальности насвоей территории, станут
заложниками политики Вашингтона.
Министр подчеркнул, что Москва против такого сценария.
سه شنبه 12 آذر 1398 11:27 ب.ظ
A fascinating discussion is definitely worth comment. I believe that you should write more on this subject matter, it might not be a taboo subject but typically people don't discuss such subjects.
To the next! Kind regards!!
سه شنبه 5 آذر 1398 03:12 ب.ظ
You really make it seem so easy with your presentation but I
find this topic to be actually something that I think I would never understand.
It seems too complex and very broad for me. I am looking forward
for your next post, I'll try to get the hang
of it!
شنبه 2 آذر 1398 07:14 ب.ظ
Hi there I am so excited I found your blog, I really found you by mistake,
while I was researching on Yahoo for something else, Anyhow I am here now and would just like to say kudos for a incredible post
and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don't have time to
read through it all at the minute but I have book-marked it and also
included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a
great deal more, Please do keep up the great work.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نمایش نظرات 1 تا 30
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو