تبلیغات
آموزش بازاریابی مجازی - تاثیر بازاریابی و تبلیغات بر رفتار مصرف کننده

تاثیر بازاریابی و تبلیغات بر رفتار مصرف کننده

نویسنده : سارا عرفانیان شنبه 5 دی 1394 10:24 ق.ظ  •    ارسال شده در: رفتار با مخاطب

همه ما مصرف‌کننده هستیم. بدین معنی که بر مبنای نظم خاصی، غذا، لباس، مسکن، تحصیل، خدمات، ایده‌ها و ... را استفاده یا مصرف می‌کنیم. تصمیماتی که در مورد مصرف، تقاضا برای مواد خام، حمل و نقل، خدمات فنی و یا استقرار و تخصیص منابع می‌گیریم، موفقیت برخی صنایع و شکست برخی دیگر را موجب می‌شود.

همه ما مصرف‌کننده هستیم. بدین معنی که بر مبنای نظم خاصی، غذا، لباس، مسکن، تحصیل، خدمات، ایده‌ها و ... را استفاده یا مصرف می‌کنیم. تصمیماتی که در مورد مصرف، تقاضا برای مواد خام، حمل و نقل، خدمات فنی و یا استقرار و تخصیص منابع می‌گیریم، موفقیت برخی صنایع و شکست برخی دیگر را موجب می‌شود. بنابراین رفتار مصرف‌کننده عامل مهمی در رکود یا رونق فعالیت‌های بازرگانی است. فاکتور مهم در موفقیت استراتژی‌های بازاریابی و تبلیغاتی‌، درک صحیح از رفتار مصرف‌کننده است. این مسئله هم برای سازمانهای انتفاعی و هم غیرانتفاعی حائز اهمیت است.
تعریف رفتار مصرف‌کننده
رفتار مصرف‌کننده از موضوعات جدید حوزه بازاریابی به شمار می‌رود. اولین کتابها در این‌باره در دهه 1960 تالیف شده است. ولی سابقه این موضوع به پیشتر برمی‌گردد. به عنوان نمونه می‌توان به دهه 1950 اشاره کرد که ایده‌های فروید توسط بازاریابان مورد استفاده قرار گرفت. رفتار مصرف کننده موضوعی بحث انگیز و چالشی است که افراد و آنچه خرید می‌کنند را دربر می گیرد. چرایی و چگونگی خرید آنها، بازاریابی و آمیزه بازاریابی و بازار است.
ویلکی و سالمون رفتار مصرف‌کننده را بدین صورت تعریف کرده اند: فعالیتهای فیزیکی، احساسی و ذهنی که افراد هنگام انتخاب، خرید، استفاده و دور انداختن کالا و خدمات در جهت ارضای نیازها و خواسته‌های خود انجام می‌دهند.
در تعریفی دیگر رفتار مصرف کننده این‌گونه تشریح شده است: مجموعه فعالیتهایی که مستقیماً در جهت کسب، مصرف و دور انداختن کالا و خدمات صورت می‌گیرد. این فعالیتها شامل فرایند تصمیماتی است که قبل و بعد از این اقدامات انجام می پذیرد. نکات کلیدی رفتار مصرف کننده
1. رفتار مصرف کننده بر انگیخته است. به عبارت دیگر رفتار مصرف‌کننده عموماً در راستای رسیدن به هدفی خاص است.
2. رفتار مصرف‌کننده شامل فعالیتهای زیادی است. ویژگی اساسی تعاریف ارائه شده از رفتار مصرف کننده، تمرکز بر فعالیتها است. همچنین باید بین فعالیتهای عمدی و تصادفی تمایز قائل شد. برخی از فعالیتها از قبیل صحبت با مشتری و تصمیم خرید، رفتارهای عمدی هستند. در مقابل مواقعی پیش می‌آید که فردی که برای خرید کالای خاصی وارد فروشگاه شده است چیز دیگری که قصد خرید آن را نداشته، خریداری می‌کند.
3. رفتار مصرف کننده یک فرایند است. مباحث انتخاب، خرید، استفاده و دور انداختن کالا بر فرایندی بودن رفتار مصرف دلالت می‌کنند. به طور کلی فرایند رفتار مصرف‌کننده سه مرحله مرتبط فعالیتهای قبل از خرید، فعالیتهای ضمن خرید و فعالیتهای بعد از خرید را در برمی‌گیرد.
4. رفتار مصرف‌کننده از نقطه نظر زمانی و پیچیدگی متفاوت است: منظور از پیچیدگی تعداد فعالیتها و سختی یک تصمیم است. دو ویژگی زمانبری و پیچیدگی باهم در ارتباط مستقیم هستند یعنی با ثابت در نظر گرفتن بقیه عوامل هر چه تصمیمی پیچیده‌تر باشد، زمان بیشتری صرف آن خواهد شد.
5. رفتار مصرف‌کنندگان شامل نقشهای مختلفی است. حداقل سه نقش عمده در فرایند رفتار مصرف کننده وجود دارد. که عبارتند از :
الف - تاثیرگذار
ب - خریدار
ج - استفاده کننده
6. رفتار مصرف‌کننده تحت تاثیر عوامل خارجی است. رفتار مصرف کننده تا حد زیادی از نیروهای خارجی مانند فرهنگ، گروههای مرجع، خانواده و ... تاثیر می‌گیرد.
7. رفتار مصرف افراد مختلف باهم متفاوت است. افراد مختلف به واسطه تفاوتهای فردی، رفتارهای مصرف‌ مختلفی بروز می‌دهند. به همین دلیل است که بازاریابان اقدام به تقسیم بازار می‌کنند.
چرا مطالعه رفتار مصرف کننده مهم است؟
توسعه مطالعات رفتار مصرف‌کننده، نتیجه چرخش فلسفه بازاریابی از گرایش تولید و محصول به گرایش فروش و سپس گرایش بازاریابی است. عوامل دیگری نیز در گسترش مطالعات رفتار مصرف کننده دخیل بوده‌اند که عبارتند از: سرعت زیاد معرفی محصولات جدید، چرخه‌های کوتاهتر عمر محصولات، افزایش جنبشهای حمایت از مصرف‌کنندگان به وسیله گروههای خصوصی و سیاست‌گذاران عمومی، توجه به محیط زیست و رشد بازاریابی خدمات.
در چنین فضایی داشتن درک صحیح از مصرف‌کنندگان و فرایند مصرف، مزیتهای متعددی را در بر دارد. این مزیتها شامل کمک به مدیران در جهت تصمیم‌گیری، تهیه یک مبنای شناختی از طریق تحلیل رفتار مصرف‌کنندگان، کمک به قانون‌گذاران و تنظیم‌کنندگان برای وضع قوانین مربوط به خرید و فروش کالا و خدمات و در نهایت به مصرف‌کنندگان در جهت تصمیم‌گیری بهتر است. رفتار مصرف کننده در طراحی کمپین‌های تبلیغاتی نیز نقشی حیاتی ایفا می‌کند. با علم به نحوه رفتار مخاطبان است که می‌توان رسانه و پیام مناسب را انتخاب کرد. به علاوه مطالعه رفتار مصرف‌کننده می‌تواند در فهم عوامل مربوط به علوم اجتماعی که رفتار انسان را تحت تاثیر قرار می‌دهند، به ما کمک کند. بر این اساس، تحلیل رفتار مصرف کننده در مواردی همچون طراحی آمیخته بازاریابی، بخش‌بندی بازار و تعیین موقعیت و متمایز سازی محصول نیز امری لازم و حیاتی است.
تحلیل و مطالعه رفتار مصرف‌کننده به دنبال پاسخ سوالات زیر است:
1 - مردم چگونه از نیازشان به کالا یا خدمات خاصی آگاه می‌شوند؟
2 - مصرف‌کنندگان چگونه کالا یا خدمات خود را پیدا می‌کنند؟
3 - مصرف‌کنندگان چگونه انتخاب نهایی را به عمل می‌آورند؟
4 - چه اتفاقی می‌افتد وقتی کالا یا خدمت شما، ارائه می‌شود؟
5 - محصول شما چگونه انتخاب می‌شود؟
6 - چگونه پول محصول شما پرداخت می‌شود؟
7 - محصول شما چگونه ذخیره می‌شود‌؟
8 - چگونه محصول شما جابجا می‌شود؟
9 - مشتریان از محصول شما چگونه استفاده می‌کنند‌؟
10 - مشتریان وقتی از محصول شما استفاده می‌کنند به چه کمکی نیاز دارند؟
11 - آیا امکان پس دادن یا معاوضه وجود دارد؟ علل آن چیست؟
12 - چگونه محصول شما تعمیر یا سرویس می‌شود؟
13 - اتفاقی می‌افتد وقتی محصول شما مصرف می‌شود یا کاربردش تمام شود؟
دیدگاه‌های پژوهشی رفتار مصرف‌کننده
یک مشخصه کلیدی رشته رفتار مصرف‌کننده، پایگاه تحقیقاتی آن است. تحقیقات انجام شده بر روی رفتار مصرف‌کننده را جهت راهنمایی به سه جنبه تقسیم‌بندی می‌کنند. این تقسیم‌بندی به عنوان راهنما در مورد این که چگونه فکر کنیم و عوامل موثر در رفتار اکتسابی مصرف‌کننده را شناسایی کنیم عمل می‌کند.
1 - دیدگاه تصمیم‌گیری: در طول دهه 1970 و اوایل 1980، پژوهشگران بر این نظریه که مصرف‌کنندگان تصمیم گیرندگانی عقلایی هستند تمرکز داشتند. ریشه‌های این رویکرد در روان شناختی و اقتصاد قرار دارد. در این رویکرد چنین بررسی می‌شود که مصرف‌کنندگان چگونه به وجود یک مسئله پی می‌برند و در خلال سلسله مراحلی سعی در حل منطقی آن می‌کنند. این مراحل شامل تشخیص مسئله، تحقیق، ارزیابی، انتخاب و ارزیابی بعد از اکتساب است.
2 - دیدگاه تجربی: در این دیدگاه فرض بر این است که مصرف‌کنندگان گاهی بر اساس تصمیم‌گیری کاملاً عقلایی خرید نمی‌کنند. در مقابل گاهی آنها برای سرگرمی، خیال‌پردازی و هیجانات و احساسات مبادرت به خرید کالا و خدمات می‌کنند. ریشه‌های این دیدگاه در روان‌شناسی انگیزشی و همچنین حوزه‌های جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی است. محققانی که دیدگاه تجربی را به خدمت می‌گیرند از روشهای تفسیری تحقیق استفاده می‌کنند. مفسران برای کسب فهمی از فرایند مصرف حتی به ثبت فرهنگ عامه و سنتهای جامعه نیز می‌پردازند.
3 - دیدگاه رفتاری: در این دیدگاه فرض بر این است که نیروهای قوی محیطی مصرف‌کننده را به سمتی سوق می‌دهند که او بدون احساسات و یا باورهای قوی از پیش ساخته شده اقدام به خرید یک محصول نماید. در این هنگام مصرف‌کننده از طریق فرایند عقلایی تصمیم‌گیری یا متکی بر احساسات، اقدام به خرید محصول نمی‌کند. در عوض خرید او ناشی از تاثیر مستقیم رفتار از طریق نیروهای محیطی از قبیل ابزارهای ارتقای فروش، هنجارهای فرهنگی، محیط فیزیکی و یا فشارهای اقتصادی است.
در پایان ذکر این نکته لازم است که اکثر خریدها دارای عناصری از هر یک از سه دیدگاه مطرح شده هستند.

منبع: ماهنامه تدبیربرچسب ها: تبلیغات ، مشتری ، جذب مشتری ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 14 دی 1394 11:41 ق.ظ

پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 12:22 ب.ظ

You actually revealed this really well!
enter site very cheap cialis sialis cialis 10 doctissimo tadalafil 20mg canada discount drugs cialis achat cialis en suisse cialis super kamagra costo in farmacia cialis buy cialis online cheapest precios de cialis generico
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 08:31 ق.ظ

Truly many of beneficial tips.
where can i buy cheap viagra buying viagra without prescription buy viagra online from canada buy viagra cvs where can i buy the cheapest viagra buy viagra cheapest price sildenafil uk pharmacy viagra cheap levitra buy viagra canadian pharmacy where do you buy viagra
شنبه 18 فروردین 1397 05:46 ب.ظ

This is nicely said. .
cialis tadalafil online cialis patent expiration try it no rx cialis viagra or cialis cialis generique cialis 30 day sample best generic drugs cialis how do cialis pills work cialis for bph try it no rx cialis
شنبه 4 فروردین 1397 10:41 ب.ظ

Point very well applied!!
we like it cialis price effetti del cialis the best site cialis tablets cialis without a doctor's prescription cialis patentablauf in deutschland free cialis purchasing cialis on the internet buy original cialis cialis manufacturer coupon only best offers cialis use
پنجشنبه 2 فروردین 1397 05:45 ب.ظ

Fantastic info. Thank you.
generic low dose cialis cialis cost cialis generico postepay tadalafil buy cialis online cheapest cilas look here cialis order on line chinese cialis 50 mg bulk cialis achat cialis en itali
شنبه 15 مهر 1396 01:59 ق.ظ
ممنون اطلاعات خوبی بود. لطفا اگر اطلاعات کامل تری
دارید در سایت قرار دهید
سه شنبه 11 مهر 1396 02:37 ب.ظ
ممنون از وبلاگ خوبتون
پنجشنبه 6 مهر 1396 12:30 ب.ظ
خیلی خوب بود ممنون
چهارشنبه 15 شهریور 1396 11:04 ق.ظ
hello!,I like your writing so much! share we keep up a correspondence extra
approximately your article on AOL? I require an expert in this space to resolve my problem.
May be that is you! Looking forward to peer you.
یکشنبه 15 مرداد 1396 07:19 ب.ظ
Today, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to see if it
can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views.
I know this is completely off topic but I had to share it with someone!
سه شنبه 6 تیر 1396 03:58 ق.ظ
Thanks for finally talking about >آموزش بازاریابی
مجازی - تاثیر بازاریابی و تبلیغات
بر رفتار مصرف کننده <Loved it!
جمعه 2 تیر 1396 06:54 ب.ظ
بسیار ریشه از خود نوشتن در حالی
که صدایی دلنشین در آغاز آیا نه حل
و فصل درست با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر پاراگراف شما در
واقع موفق به من مؤمن متاسفانه تنها برای کوتاه در حالی
که. من با این حال کردم مشکل خود را با جهش در منطق
و شما خواهد را خوب به پر کسانی که
معافیت. در صورتی که شما در واقع که می توانید انجام
من می بدون شک تا پایان تحت تاثیر قرار داد.
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 05:33 ق.ظ
This is the perfect website for anybody who wants to understand this
topic. You realize so much its almost tough to argue with you (not that I personally
will need to?HaHa). You certainly put a brand new spin on a subject that's been written about for
ages. Excellent stuff, just excellent!
جمعه 25 فروردین 1396 06:33 ب.ظ
Hi there to all, how is all, I think every one is getting
more from this site, and your views are good in favor of new
visitors.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر